OFICJALNY SKLEP PRODUCENTA
REGULAMIN

 REGULAMIN  SKLEPU  INTERNETOWEGO

Diaderma.pl

 

  

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy Diaderma.pl prowadzi sprzedaż detaliczną, realizowaną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest wyłączny przedstawiciel i dystrybutor oferowanych produktów w Polsce: hurtownia farmaceutyczna DAK POL Pharma  Dariusz Adam Kapecki z siedzibą przy ul. Postępu 19, 02-676 Warszawa, będący zarejestrowanym i czynnym płatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 9510044171, nr EU-VAT: PL9510044171, nr REGON: 010822208, nr rejestrowy BDO: 000021121,  Bank Pekao S.A. VIII Oddział w Warszawie, nr konta:  06 1240 1112 1111 0000 0164 7932, e-mail: sklep@diaderma.pl . Dostawcą oprogramowania (hosting) jest firma home.pl S.A. / e-sklep / ClickShop / Shoper.

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Klient (Konsument) – oznacza ono osobę fizyczną, dokonującą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z Jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Pojęcie Konsumenta dotyczy również firmy jednoosobowej, która prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą oraz posiada aktywny status wpisu w ewidencji CEIDG; wyłącznie w przypadku, gdy umowa zakupu towaru nie ma dla niej charakteru zawodowego i nie jest bezpośrednio związana z prowadzoną działalnością gospodarczą (decydują kody PKD w aktualnym wpisie do CEIDG) oraz nie pobiera faktury na dane firmowe przedsiębiorcy.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy kupna-sprzedaży zawieranej z Klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest szczegółowe zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja przez Klienta w toku składania Zamówienia. Akceptacja następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają należny podatek VAT). Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27. listopada 2019 roku (Dyrektywa 98/6/WE); w przypadku ogłoszenia obniżki ceny towaru, wcześniejsza, regularna cena znajduje się obok ze znakiem skreślenia/przekreślenia oraz dodatkowo z opisem "promocja", "obniżka", "wyprzedaż", "taniej", "rabat" lub "przecena".

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

8. Postanowienia, zawarte w działach: "Reklamacje i zwroty", "Polityka prywatności", "Czas realizacji zamówienia", "Formy płatności", "Koszty dostawy" oraz "Program lojalnościowy" są integralną częścią Regulaminu i stanowią jego załączniki.

9. Miejscem prowadzenia działalności jest Rzeczpospolita Polska. Umowa kupna-sprzedaży zawierana jest w języku polskim i zgodnie z polskim prawem. Właściciel Sklepu zastrzega sobie możliwość prowadzenia działalności i wysyłki towarów do krajów, należących do Unii Europejskiej oraz pozostałych państw świata.

10. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są dopuszczone do obrotu na terenie Polski, na co Właściciel Sklepu posiada wymagane prawem zezwolenia i atesty.

11. Wszystkie towary dostępne w Sklepie są wyprodukowane zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, są odpowiednio przechowywane, właściwie oznakowane i nie zawierają środków niedozwolonych.

12. Informacje, znajdujące się na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i są jedynie zaproszeniem do składania ofert kupna. Informacje, zawarte na stronach Sklepu nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń materialnych lub niematerialnych. Zawartość stron Sklepu służy wyłącznie celom informacyjnym i reklamowym. Wszystkie oferty Sklepu są niezobowiązujące i niewiążące. Klient składając Zamówienie, składa ofertę zakupu określonych towarów. Do zawarcia wiążącej umowy kupna-sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia przez Sklep-Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji, wysyłkę towaru oraz wystawienie faktury VAT.

13. Właściciel Sklepu oświadcza, że wszystkie informacje, zamieszczone na jego stronach zostały przekazane zgodnie z jego najlepszą wiedzą oraz w dobrej wierze. Zastrzega sobie jednak prawo do zmiany, uzupełniania i usuwania części lub całości zamieszczanych treści na publikowanych stronach oraz możliwość wystąpienia drobnych nieścisłości lub pomyłek.

 

§2

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać wyłącznie poprzez formularz, dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie przez Klienta danych, pozwalających na weryfikację Klienta i Odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie Zamówienia e-mailem lub telefonicznie.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, warunki płatności, termin i sposób dostawy.

4. Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialności prawnej lub finansowej za błędne lub nieprawdziwe dane, podane przez Klienta w trakcie realizacji Zamówienia i płatności (np. dane osobowe, adres dostawy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, dane przelewu bankowego, nieprawidłowa konfiguracja lub działanie urządzeń telekomunikacyjnych Klienta itp.). Nieprawidłowe lub niepełne dane Adresata mogą utrudnić lub uniemożliwić wysłanie/dostarczenie przesyłki.

5. W przypadkach, gdy winę ponosi wyłącznie Klient, zobowiązuje się On do pokrycia strat finansowych Właściciela Sklepu, poniesionych w celu naprawy szkód, wyrządzonych podaniem błędnych lub niepełnych danych, odmową odbioru, nieodebraniem w wyznaczonym terminie lub brakiem możliwości dostarczenia zamówionej przesyłki ze szczególnym uwzględnieniem poniesionych kosztów dostawy, zwrotu oraz ponownej wysyłki towaru.

UWAGA: koszty zwrotu nieodebranej przesyłki oraz jej ponowna wysyłka do Paczkomatu są w rzeczywistości wyższe niż ryczałtowa cena przesyłki na stronie Sklepu (obecnie 13 złotych). Od marca 2023 roku wynoszą one np. w przypadku zwrotu/wysyłki Paczkomatem: 29 złotych brutto. W przypadku usługi kurierskiej opłata za zwrot i ponowną wysyłkę wynosi 49 złotych brutto.

Aktualne cenniki przesyłek dla biznesu e-commerce dla firm są ogólnie dostępne na stronach:  inpost.pl/cenniki, dpd.com.pl, apaczka.pl, furgonetka.pl oraz shoper.pl

6. Program lojalnościowy jest dostępny wyłącznie dla zarejestrowanych Klientów. Szczegóły programu przyznawania punktów lojalnościowych za dokonane zakupy zawarte są w zakładce "Program lojalnościowy (punkty)".

7. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia/Umowy Kupna-Sprzedaży, zobowiązując się jednocześnie do podania przyczyny lub przyczyn anulacji oraz całkowitego zwrotu wpłaconych należności pieniężnych.

8. Aktualne metody dostawy:

- PACZKOMATY 24/7 InPost,

- KURIER DPD (przesyłka kurierska).

 

§3

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru formy płatności, określone w zakładce "Formy płatności".

2. Ceny wysyłki określone są w "Cenniku dostawy/Koszty dostawy".

3. Warunkiem wydania/wysłania towaru jest całkowita zapłata za zamówiony towar i dostawę. Brak wpłaty powoduje anulowanie złożonego zamówienia.

4. Do chwili zapłaty pełnej należności za zamówiony towar przez Klienta, właścicielem i dysponentem towaru jest Właściciel Sklepu.

5. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT (w tym faktur korygujących) drogą elektroniczną i potwierdza ich otrzymanie bez podpisu. Faktury dla każdego zamówienia są tworzone i wysyłane automatycznie przez system e-Księgowość - Homebiuro z adresu eksięgowość w imieniu DAK POL Pharmaefaktury@homebiuro.pl. Ekofaktura w formie elektronicznego zapisu w formacie PDF zostaje wysłana na adres poczty e-mail, podany w Zamówieniu przez Klienta. Właściciel Sklepu nie prowadzi kasy fiskalnej i nie obsługuje płatności gotówkowych.

6. Klienci instytucjonalni - Przedsiębiorcy (firmy; osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, spółki, osoby prawne jako zarejestrowani i czynni płatnicy podatku VAT) dokonujący zakupów na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej zgłaszają chęć otrzymania faktury VAT; podają dane, zgodne z aktualnym wpisem do KRS lub CEIDG oraz wpisują swój Numer Identyfikacji Podatkowej w trakcie składania zamówienia.

7. Płatności online obsługuje spółka PayU oraz Przelewy24. Klient wyraża zgodę na przekazanie danych operatorowi, które są niezbędne do realizacji procesu płatności.

8. Aktualne metody płatności:

- PayU - przelew on-line,

- Przelewy24 - przelew on-line.

Lista obsługiwanych banków jest dostępna po wyborze formy płatności na etapie zamówienia, dostępne są prawie wszystkie banki w Polsce, BLIK, karty płatnicze VISA i MasterCard.

 

§4

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych: profesjonalnej firmy kurierskiej DPD lub firmy InPost od poniedziałku do piątku w dni robocze (oprócz sobót, niedziel i dni świątecznych, ustawowo wolnych od pracy).

2. Informacje o statusie Zamówienia są generowane i wysyłane automatycznie przez System Informatyczny Sklepu na adres poczty e-mail, podany w Zamówieniu przez Klienta.

3. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej lub bankowym przelewem tradycyjnym, termin realizacji Zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji i potwierdzenia zapłaty przez spółkę PayU, Przelewy24, internetowe serwisy aukcyjne, sprzedażowe lub społecznościowe (np. Allegro, Ceneo, Empik, Amazon, eBay, Facebook, Instagram, Tik Tok, Wszystko itd.). Właściciel sklepu nie weryfikuje otrzymanych od Klienta potwierdzeń zapłaty lub przelewu oraz oświadcza, że nie stanowią one podstawy do wysyłki towaru przed zaksięgowaniem wpłaty w rachunku bankowym Właściciela Sklepu.

4. Termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem Zamówienia, a datą potwierdzenia zapłaty przez Spółkę PayU, Przelewy24 lub serwis-portal, pośredniczący w transakcji.

5. Deklarowany termin wysyłki jest liczony od momentu pisemnego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Następuje to niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty pełnej sumy należności oraz pozytywnej weryfikacji danych Adresata, niezbędnych do wystawienia listu przewozowego.

6. Zamówienia, które nie zostały zapłacone są automatycznie anulowane przez System Informatyczny Sklepu.

 

§5

Reklamacje

 

1. Kupujący zobowiązuje się do składania ewentualnych wniosków i reklamacji wyłącznie w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej: sklep@diaderma.pl

2. Reklamacje, które nie zostały prawidłowo złożone nie będą rozpatrywane (nie przyjmujemy wniosków telefonicznie lub SMS-em).

3. W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient powinien odesłać reklamowany towar niezwłocznie na własny koszt wraz z opisem niezgodności na adres biura:

DAK POL Pharma ul. ZELWEROWICZA 55/B, 02-928 WARSZAWA, tel. 515 800 212.

Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania przez Klienta oraz nadaje się do zwrotu ze względów ochrony zdrowia lub higienicznych.

4. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia Reklamacji Klienta w terminie 14. dni od momentu jej otrzymania.

5. Gdy realizacja uzasadnionej Reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty transportu ponosi Sklep.

6. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć lub opisów towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolorystyka, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do złożenia Reklamacji.

7. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zewnętrznych opakowań towarów, wprowadzone przez Producenta, a nie mające wpływu na charakterystykę i właściwości zakupionego produktu, nie mogą być podstawą do złożenia Reklamacji.

8. Producenci zastrzegają sobie zmiany, mające na celu poprawę jakości produktów.

9. Wzór wniosku reklamacyjnego znajduje się na stronie http://ezakupy.uokik.gov.pl

 

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Na podstawie ustawy o Ochronie Niektórych Praw Konsumentów oraz o Odpowiedzialności Za Szkodę Wyrządzoną Przez Produkt Niebezpieczny z dnia 2. marca 2000 r. z późniejszymi zmianami, Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy (aktualna definicja Klienta znajduje się w paragrafie 1 pkt.3 niniejszego Regulaminu).

2. Klient będący Konsumentem (podlega ochronie konsumenckiej) może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14. (czternaście) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (na adres: sklep@diaderma.pl).

3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego i otrzymanego towaru na własny koszt na adres biura firmy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14. (czternaście) dni. Adres biura Sprzedającego, właściwego dla zwrotów i reklamacji znajduje się w dziale "Reklamacje" (paragraf nr 5) oraz poniżej:

DAK POL Pharma ul. ZELWEROWICZA 55/B, 02-928 Warszawa, tel. 515 800 212.

4. Stan zwracanego towaru powinien umożliwiać jego dalszą odsprzedaż (brak śladów użytkowania).

5. W terminie 14. dni od odstąpienia przez Klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca Klientowi zapłaconą kwotę za zakupiony towar wraz z kosztem najtańszej przesyłki, obowiązującej w sklepie.

6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

  1. świadczenia usług, rozpoczętych za zgodą Konsumenta, przed upływem 14. dni od dnia zawarcia umowy;
  2. dotyczących nagrań audiowizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  4. świadczeń o właściwościach, określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z Jego osobą;
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  6. dostarczania prasy;
  7. usług w zakresie gier hazardowych.  
  8. Prawo zwrotu nie dotyczy zakupionych leków i artykułów higienicznych.

7. Zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne (Dz. U. nr 126, poz. 1381 z późniejszymi zmianami) produkty lecznicze i wyroby medyczne nie podlegają zwrotowi. Zgodnie z ustawą, wyroby medyczne można reklamować wyłącznie w przypadku wystąpienia wady jakościowej, która została ujawniona i zgłoszona w dniu dostawy.

UWAGA: Prawo do odstąpienia od umowy zakupu nie przysługuje również w przypadku artykułów w zapieczętowanym opakowaniu, których nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych. Dotyczy to wyłącznie przypadków, gdy opakowanie zostało już otwarte (rozpieczętowane) przez Klienta po dostarczeniu przesyłki.

8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa znajduje się na stronie http://ezakupy.uokik.gov.pl

 

§7

Ochrona prywatności

 

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu, natomiast Podmiotem Przetwarzającym (tzw. procesorem) jest Spółka Akcyjna home.pl z siedzibą w Szczecinie (70-653) przy ul. Zbożowej 4. (na mocy umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych z dnia 23. maja 2018 roku).

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie i świadomie. Dane te są niezbędne do zawarcia umowy, realizacji złożonego Zamówienia, wysyłki towaru oraz wystawienia faktury VAT. Niepodanie lub niepełne podanie określonych danych (np. pełny adres dostawy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej) utrudnia lub uniemożliwia złożenie lub realizację Zamówienia Klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu istotnych informacji niehandlowych (tzw. newsletter).

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, jak również do ich całkowitego usunięcia.

5. Szczegółowe i uaktualnione informacje, zgodnie z zapisami Regulaminu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27. kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (tzw. RODO); dotyczące prowadzenia zbioru i ochrony danych osobowych Klientów Sklepu oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w części "Polityka prywatności" Sklepu Diaderma.pl  (https://www.diaderma.pl/polityka-prywatnosci)

 

§8

Własność intelektualna

 

1. Wszystkie zamieszczone materiały na stronach Sklepu Diaderma.pl oraz stronach firmowych www.dakpol.com.pl są chronione prawami autorskimi.

2. Właścicielem praw autorskich jest firma DAK POL Pharma z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 19 oraz zagraniczne podmioty gospodarcze, oznaczone chronionymi znakami towarowymi.

3. Żadne materiały, znajdujące się na stronach Sklepu Diaderma.pl, stronach lub podstronach dakpol.com.pl/ nie mogą być w części lub w całości kopiowane, modyfikowane, dystrybuowane, publikowane ani wykorzystywane w jakiejkolwiek formie bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia Właściciela Sklepu.

4. Zabrania się w szczególności wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronach internetowych Sklepu lub firmy DAK POL Pharma w celach komercyjnych. Właściciel Sklepu oraz zagraniczne podmioty gospodarcze zastrzegają sobie prawo do dochodzenia roszczeń w drodze postępowania sądowego.

5. Właściciel Sklepu informuje, że naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom, przewidzianym w Kodeksie karnym oraz ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Zamówieniu na 14. dni przed wejściem w życie zmian. Wskazany termin nie obowiązuje w przypadku ustawowych zmian obowiązującego prawa w Unii Europejskiej i Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14. dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.

5. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14. dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 

Sklep internetowy Diaderma.pl objęty jest ochroną prawną ze strony kancelarii Krassowski Niemczyk Adwokaci z siedzibą przy ul. Opoczyńskiej 11 lok. 6 w Warszawie (02-522), www.kn-adwokaci.pl

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl